Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?
Kategorie:

Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy? Wielu pracodawców, którzy zastanawiają się nad możliwością zatrudnienia pracowników z Ukrainy ma co do tego wiele dylematów. Dotyczą one wielu kwestii, których spektrum jest bardzo szerokie. Zanim zatrudni się pracownika ze wschodu, należy odpowiedzieć sobie na pytania co do kwestii formalnych i logistycznych, jak również co do aspektów bariery językowej. Ponadto pozostają do zweryfikowania kwalifikacje potrzebne na danym stanowisku. Niezależnie od decyzji, warto do tego podejść spokojnie i wszystko dokładnie przemyśleć.

Bardzo wiele firm w Polsce w ostatnich latach zdecydowało się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Taką decyzję często wymusza na nich sytuacja na rynku pracy, która aktualnie jest na tyle trudna, że każda branża boryka się z wakatami na stanowiskach. Sprawy nie ułatwia także fakt, że w Polsce jest coraz mniejsza ilość osób aktywnych zawodowo, na co główny wpływ ma struktura demograficzna kraju. Uciekanie się do zatrudniania pracowników z zagranicy jest w wielu branżach jedynym rozwiązaniem, gdyż gdyby nie ono, nie byłoby rąk do pracy. Warto zauważyć, że to samo rozwiązanie stosują zagraniczne firmy z krajów zachodnich, które chętnie zatrudniają Polaków oraz przedstawicieli innych nacji ze wschodu Unii Europejskiej. Pokazuje to, że jest to strategia skuteczna i pozwala spokojnie funkcjonować firmom, nawet w tak trudnych warunkach. Warto jednak pamiętać, ze zatrudnianie pracowników to dość skomplikowany proces, w czasie którego należy przemyśleć wiele kwestii. Jeśli dodatkowo rozważa się zatrudnienie pracownika z innego kraju, ilość pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, jeszcze rośnie.

Pracownicy z Ukrainy a kwestie formalne

Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?W Polsce istnieje niewielka szara strefa pracowników ukraińskich, jednak większość z nich przebywa w Polsce legalnie i podejmuje pracę na w pełni legalnych umowach. Ukraińcy, którzy nie dostali stałego pozwolenia na pobyt, na przykład z powodu ślubu z Polką, przebywają w Polsce dzięki otrzymanym pozwoleniom. Oznacza to, że mogą w pełni legalnie podpisać umowę o pracę lub umowę cywilną z pracodawcą, który chce ich zatrudnić. Kwestie podatkowe są zależne od rodzaju zatrudnienia i tego, na jakich dokładnie warunkach przebywa w kraju dana osoba. Rozróżnia się różne rodzaje pobytu. Najbardziej podstawową formą w przypadku Ukraińców na stałe mieszkających w Polsce, jest zatrudnienie na podstawie pozwolenia na pracę wydanego przez odpowiedni urząd. Pracodawca zatrudniając takiego pracownika, ma obowiązek zatrudniać go na takich warunkach, które nie są sprzeczne z zapisami w jego pozwoleniu na pracę. Istnieje jeszcze jedna furtka. Jest to legalny pobyt Ukraińców, którzy mogą przebywać w Polsce do 90 dni. Wtedy pozwolenie na pracę nie jest wymagane. Pracownicy z Ukrainy wykorzystują tę furtkę do podejmowania pracy w branżach sezonowych, takich jak ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka. Trzeba pamiętać, że za pracowników z Ukrainy także odprowadza się podatki i wszelkie świadczenia, jednak same procedury nieco odbiegają od tych, które są stosowane w przypadku zatrudniania Polaków. Trzeba na to pamiętać, aby nie popaść w kłopoty formalne, a najlepiej zatrudnić do konsultacji fachowców, którzy się w tym specjalizują.

Zalety i wady zatrudniania pracowników z Ukrainy

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy ma swoje wady i zalety. Do zalet z pewnością należy zaliczyć to, że Ukraińcy zapełniają lukę, która wytworzyła się na rynku, gdy z Polski wyjechało tak wielu lokalnych mieszkańców. Wśród Ukraińców często można spotkać wykwalifikowanych specjalistów, którzy pałają się konkretnymi zawodami. Nie brakuje wśród nich kierowców, operatorów maszyn, murarzy, a także innych specjalistów z branży budowlanej. Nie rzadko można znaleźć pracowników, którzy charakteryzują się pełnymi kwalifikacjami, które są wymagane na danym stanowisku. Zatrudnianie pracowników z Ukrainy niesie za sobą także pewne utrudnienia. Poza kwestiami formalnymi, z którymi można sobie dość łatwo poradzić, są także kwestie organizacyjne w firmie. Język ukraiński znacznie różni się od polskiego i pomimo że Ukraińcy szybko uczą się polskiego, to na początku mogą mieć z nim problem. O ile w branży budowlanej nie jest to aż tak istotne, to niektóre sektory branży usługowej mogą to bardzo mocno odczuć i może to stanowić bardzo poważną barierę. Pocieszeniem jest to, że w Polsce przebywa bardzo wielu Ukraińców, którzy biegle lub przynajmniej komunikatywnie opanowali język w czasie kilku lat mieszkania tutaj. Zatrudniając takie osoby, trzeba również brać pod uwagę, że pracownicy z Ukrainy nie zawsze traktują miejsca pracy jako docelowe i często je zmieniają, a to oznacza ryzyko wystąpienia szybszych rotacji w jednym miejscu pracy, co z pewnością nie jest korzystne dla żadnej firmy. Bilans zysków i strat musi zrobić każdy przedsiębiorca samodzielnie i zastanowić się, na jakich aspektach najbardziej mu zależy. Na tej podstawie podejmuje się decyzję, na ile można się zgodzić, a co jest nie do zaakceptowania na konkretnym rodzaju stanowiska.